HANDELSBETINGELSER FOR KONTOKUNDER HOS BRØDRENES AUTODELE A/S
1. Betalingsbetingelser er Netto + 10 dage fra fakturadato.
2. Brødrenes Autodele A/S tilbyder leverandørservice.
Opgives bankkontonummer, bemyndiger kunden Brødrenes Autodele A/S til at trække forfaldne
fakturakrav direkte på kundens konto.
3. I tilfælde af forsinket betaling, skal kunden betale kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.
4. Ubetalt, forfalden gæld til Brødrenes Autodele A/S forrentes med en rentesats på 2,4% pr.
påbegyndt måned.
5. Kunden har pligt til straks at undersøge leverede varer for eventuelle mangler.
6. Brødrenes Autodele A/S erstatningsansvar er begrænset til værdien af de leverede varer.
7. Ejendomsretten til leverede varer forbliver hos Brødrenes Autodele A/S, indtil den fulde købesum
er betalt.
8. Brødrenes Autodele A/S kommunikerer elektronisk. Ønsker en kunde breve fremsendt med
almindelig post, tillægges et gebyr på kr. 75,00
9. Retssager om mellemværender mellem kontokunder og Brødrenes Autodele A/S skal anlægges ved
Retten i Roskilde, som aftalt værneting.
10. Returvarer afleveres med udfyldt returseddel.
Varer skal være i ubrudt og original emballage, ellers bliver der pålagt et gebyr på kr. 150,00 pr. vare,
for rengøring og ompakning.
11. Reklamationer afleveres med udfyldt reklamationsseddel.
Alle reklamationer afgøres af vores leverandører, og afregnes med en timepris på kr. 360,00 plus
moms